Digtene

Her får du hjælp til analysere de enkelte digte i Rudolf Broby-Johansens digtsamling BLOD fra 1922. 

Vi gennemgår hvert digt for sig. Du får et kort resumé, samt hjælp til forståelse af ordene og de sproglige nyskabelser i digtet. Vi ser kort på ekspressionistiske genretræk og deres virkning, samt på fremstillingen af miljø, samt mennesket og dets handlinger. Til sidst får du lidt hjælp til at fortolke digtet. 

Du kan få hjælp til at analysere og fortolke disse digte:

Vores hjælp er holdt i kort form og er således ikke en udfoldet analyse og fortolkning, men nogle gode tips, der kan pege dit arbejde med digtet i den rigtige retning.