Komposition

Digtenes ydre komposition har fri form

Digtene i BLOD er alle præget af en fri form. Der er ikke regelmæssige rim- eller rytmemønstre, og digtenes strofer varierer i længde. De korteste strofer er på blot et enkelt vers, som af og til består af blot et enkelt ord, mens den længste strofe, i digtet “LIVSLØB”, består af 9 vers. 

Flere af digtene benytter også indrykninger af enkelte vers, hvilket giver opsætningen et ubalanceret udtryk. Flere af digtene bruger paranteser “( )”, kolon “:”, skråstreger “/”, tankestreger “-” og såkaldte tøveprikker “…”. Det bidrager også til indtrykket af en fri og ubunden form, som ikke benytter sig af gentagelser eller andre faste virkemidler.  

I digtet “NATLIG PLADS” er der sågar placeret små stregtegninger af gadelamper forskellige steder i digtet.

Den frie og ubundne kompositionsform afspejler den kaotiske verden, som digtene beskriver. Mens traditionelle digte med deres regelmæssige inddeling og faste mønstre giver et harmonisk indtryk, så giver den frie og ubundne form i BLOD indtrykket af disharmoni og kaos.

Den ydre komposition fremhæver sanseindtryk og handling

Vi får alligevel indtryk af, at digtene er komponeret i et stramt formsprog, hvor hvert enkelt ord har en afgørende betydning. Broby har nemlig reduceret sin sætningsstruktur til de mest nødvendige ord og fjernet alt overflødigt, så sproget fokuserer stramt på sanseindtryk og handlinger. Vi ser det til eksempel i de første strofer af “STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER”:

BLIKLAMPE OSER
ØDE STUE
LANGT TRÆBORD
SEX SVULNE GUSTNE MANDKROPPE 

VÆG FLÆNGES
MADONNA: UNG PIGE I FLUGT
ANGST-VILD

Sætningerne er ufuldstændige, men fremhæver skarpt sanseindtrykkene og handlingerne fra situationen. Vi ser stuen for os, mændene, den sammenstyrtende væg og den rædselsslagne, unge pige. 

De reducerede sætninger skaber en fragmentarisk og kaotisk oplevelse, hvor vi oplever beskrivelsen i hurtige og ofte uklare glimt, i stedet for at læse...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind