Skriv opgave om Black Lives Matter

Introduktion

I denne sektion kan du få konkrete idéer til, hvordan du kan skrive en større skriftlig opgave (fx SRP, SSO og SRO), som omhandler Black Lives Matter-bevægelsen. Vi har skrevet denne sektion på dansk, fordi du normalt skal skrive de større skriftlige opgaver på dansk (også selvom de inddrager faget Engelsk).

Idéer til fag

Black Lives Matter er særligt et populært emne i Engelsk, da bevægelsen opstod i USA og giver god muligheder for at diskutere sociale og politiske forhold i det amerikanske samfund. Samfundsfag kan også inddrages, hvis du fx vil se særligt på den politiske diskurs om bevægelsen. Historie lader dig drage paralleller til tidligere eksempler på kampen mod diskrimination og racisme — fx den amerikanske borgerrettighedsbevægelse. 

Engelsk

Black Lives Matter er et meget aktuelt emne, som kan være oplagt at studere i engelskfaget. Du kan se på de samfundsmæssige forho...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind