Hjælp til Bioteknologi

Side 4 af 16.
 • Kulhydrater Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Her er vores kompendium om kulhydrater til Biologi. Kompendiet gennemgår kulhydraters opbygning og funktion i levende organismer. Kulhydraters funktion Kulhydraters opbyg (…)

 • Forplantning Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Forplantning hos mennesker involverer, at en sædcelle fra en mand befrugter en ægcelle fra en kvinde. Befrugtningen danner en zygote, som kan dele sig og efterhånden udvi (…)

 • Celledeling Biologi A, Biologi B, Bioteknologi A

  Biologi B og A + Biotek A. Celledeling er dannelsen af nye celler ud fra en oprindelig celle. Mitose og meiose er de to typer celledeling, man arbejder med i Biologi eller Bioteknologi. Hvad er mitose (…)

 • Kost og sundhed Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Sundhed er et meget bredt begreb. Sundhed handler overordnet om at have det godt fysisk og mentalt. Sundhed indebærer f.eks. at være rask og at have et liv med gode socia (…)

 • Titrering Naturvidenskabelig faggruppe, Bioteknologi A, Kemi A …

  Formålet med en titrering er at bestemme koncentrationen af et stof i en vandig opløsning. På de følgende sider kan du læse mere om forskellige typer titreringer: Syre-base-titrering Redoxtitrering Fæ (…)

 • Fedtstoffer Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Fedtstoffer (også kaldet lipider) indgår i forskellige strukturer i levende organismer, bl.a. cellemembraner. Fedtstoffer er desuden en vigtig type oplagsnæring i kroppen (…)

 • Gæring Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Gæring (eller fermentering) er processer, som nogle bestemte celletyper bruger til at producere ATP uden brug af ilt. Celletyper med gæring Gæringsprocessen Biologi C + B (…)

 • Aminosyrer Bioteknologi A, Kemi A

  Forstå aminosyrer. Vi gennemgår alt det, du behøver at vide om aminosyrer på Kemi B, Kemi A og Biotek A. Kompendiet hjælper dig blandt andet med følgende: Hvad er en aminosyre? Hvordan er aminosyrer o (…)

 • Genetik Biologi A, Biologi B, Biologi C …

  Biologi C, B og A + Biotek A. Genetik er det område inden for biologi, der beskriver DNA's nedarvning fra forældre til afkom, og hvordan informationerne i DNA oversættes til protein. Kompendiet her in (…)

 • Estere Bioteknologi A, Kemi A, Kemi B

  Forstå, hvad en ester er. Vi gennemgår alt det, du behøver at vide om estere på Kemi C, Kemi B, Kemi A og Biotek A. Kompendiet hjælper dig blandt andet med følgende: Hvad er en ester? Hvad er en ester (…)