Opgave 4. Bionedbrydelig emballage

1.

Beskriv den kemiske opbygning af phosphoryleret stivelse. Inddrag figur 2. 

Stivelse er et polysaccharid, bestående af enheder af glucose. Det kan enten være forgrenet (amylopektin) eller uforgrenet (amylose). På figur 2 er der kun vist en uforgrenet kæde. Uforgrenet stivelse er bundet sammen af -1,4 bindinger, som vist på figur 2. Når der er tale om phosphoryleret stivelse ses også en phosphat gruppe på carbon 6 på glucose-enheden.

2.

Forklar hvorfor det er nødvendigt at behandle peptidkæderne med SDS for at kunne adskille dem efter størrelse. 

SDS denaturerer proteiner/peptid-kæder og er negativt. Det binder regelmæssigt til peptidkæden og giver en vis negativ ladning pr. aminosyre. Dette gør at en peptidkædes egen ladning kan neglegeres og...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind