Bioteknologi A STX - 26. maj 2021

Her er vores besvarelse af eksamenssættet i Bioteknologi A på STX fra 26. maj 2021. Opgaverne i sættet er løst af vores redaktører i Biologi og Kemi.

Her kan du se et uddrag af vores besvarelse af opgave 1.5 om ammoniak fra gylle

Figur 1.4 viser den dannede ammoniakmængde ved forskellige koncentrationer af fluorid (tilsat i form af NaF) som funktion af koncentrationen af garvesyre. 

Vi kan overordnet se, at hæmningen øges, når koncentrationen af NaF øges, da resultaterne af de tre delforsøg ligger tydeligt adskilt på grafen, og der dannes mest ammoniak ved [NaF] = 0. Resultaterne understøtter altså hypotese 1 om, at fluorid er inhibitor for urease, og vi afviser derfor ikke hypotese 1.

Vi kan desuden se, at den dannede mængde ammoniak overordnet falder i alle tre delforsøg, når koncentrationen af garvesyre øges. Det ser altså ud til, at garvesyre i sig selv har en hæmmende virkning på ammoniakproduktionen. Delforsøget med 0 mM NaF har dog en ammoniakproduktion på ca. 100 % ved både 0 og 3 mM garvesyre, mens de to delforsøg med NaF har en faldende ammoniakproduktion, når koncentrationen af garvesyre øges fra 0 mM til 3 mM. En lav koncentration af garvesyre ser altså ikke ud til i sig selv at hæmme ammoniakproduktionen, men kan måske medvirke til at øge virkningen af NaF. En højere koncentration af garvesyre hæmmer dog produktionen, uden at der også er NaF til stede. Vi...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Bioteknologi A STX - 26. maj 2021

[2]
Bedømmelser
  • 21-05-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 14-02-2023
    Givet af 3.g'er på STX