Opgave 3. Fermentor

a)

Opskriv det afstemte reaktionsskema for reaktion A i figur 1.

\text{2-acetolactat}\ +\ H^+\rightarrow\ \text{3-hydroxy-2-butanon}+CO_2

 

b)

Reaktion A i figur 1 katalyseres af et enzym. Angiv enzymets hovedgruppe og giv forslag til navngivning af enzymet.

Enzymet fjerner en carboxylgruppe fra 2-acetolactat og frigiver CO2. Derfor er enzymet en decarboxylase (dvs. en lyase). Derfor kunne enzymet mere specifikt kaldes 2-acetolactat-decarboxylase.

 

c)

Beregn den stofmængde af lactose, som bakterierne har omsat til syre i forsøgsperioden.

Det fremgår af figur 2, at der tilsættes 98,4 g af en 25 % opløsning af NH3. Eftersom figuren viser, at pH ikke ændrer sig, kan vi konkludere, at al den tilsatte NH3 bliver brugt til at neutralisere H+-ioner fra bakteriernes produktion af lactat og acetat. Stofmængden af lactose, som b...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind