Opgave 2. Nedbrydning af glucose

Indhold

a)

Vis, at ligevægtskonstanten K for reaktionen vist i figur 2 er lig med 3,81·10-3 M-1 ved 25 °C og kommenter resultatet.

Vi har fået angivet værdien for tilvæksten i Gibbs-energi ved standardbetingelser for reaktionen:

\Delta G^{\Theta }=13,8\frac{kJ}{mol}=13800\frac{J}{mol}

Derudover beskriver opgaven, at reaktionen foregår ved 25 °C, hvilket vi kan omregne til den absolutte temperatur:

T=25+273,15

=298,15\ K

Ved at bruge overstående information samt gaskonstanten (R), som har en værdi på 8,314 J/(mol·K), kan vi beregne ligevægtskonstanten K. Vi skal omskrive følgende formel:

-\Delta G^{\Theta }=R\cdot T\cdot ln(K)

\ln{\left(K\right)}=\frac{-\Delta G^{\Theta }}{R\cdot T}

Nu kan vi indsætte værdierne i formlen og beregne ligevægtskonstanten K.

\ln{\left(K\right)}=\frac{-13800\frac{J}{mol}}{8,314\frac{J}{mol\cdot K}\cdot 298,15K}

K=0,003821291
=3,81\cdot 10^{-3}

Ligevægtskonstanten for denne reaktion er dermed relativt lille, hvilket indikerer, at systemet i ligevægt mest består af substrater. Altså ligger ligevægten til venstre. Derf...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind