Opgave 4. Bakteriel olierensning

1.

Beregn koncentrationen af benzen i jordprøven. Resultatet skal angives i mg/kg jord. 

Først udregnes massen af benzen:

m=C\cdot V\cdot M

Hvor:

  • C=0,019\ mM=0,019\cdot {10}^{-3}M
  • V=20\ mL=20\cdot {10}^{-3}L
  • M findes i databog til 78,11\frac{g}{mol}

m=0,019\cdot {10}^{-3}M\cdot 20\cdot {10}^{-3}L\cdot 78,11\frac{g}{mol}

m=0,000030\ g=0,030\ mg

Da resultatet kan angives pr. kg jord ganges med en faktor \frac{1000\ g/kg}{50\ g}=20\ kg^{-1}

C_\frac{mg}{kg}=20\ kg^{-1}\cdot 0,030\ mg

C_\frac{mg}{kg}=0,60\frac{mg}{kg}

Altså er der 0,60 mg Benzen pr. kg jord i den omtalte jordprøve.

 

2.

Opskriv et reaktionsskema for en fuldstændig aerob nedbrydning af benzen. 

Et uafstemt reaktionskema opstilles:

C_6H_6+O_2\rightarrow CO_2+H_2O

Først afstemmes med carbondioxid (Carbon):

C_6H_6+O_2\rightarrow6CO_2+H_2O

Derefter afstemmes med vand (Hydrogen):

C_6H_6+O_2\rightarrow6CO_2+3H_2O

Til sidst afstemmes med ilt (Oxygen):

C_6H_6+7,5O_2\rightarrow6CO_2+3H_2O

Hvis det ønskes kan der afstemmes til hele molekyler:

2C_6H_6+15O_2\rightarrow12CO_2+6H_2O

 

3.

Forklar, formålet med kolbe A og B i ovenstående eksperiment vist på figur 2. 

Kolbe A og B fungerer som kontroller. A skal fungere som en kontrol for den spontane nedbrydning af Olie i sandjord...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind