Opgave 3. Dolkhaler

1.

Argumentér for, hvordan lipopolysakkaridet (LPS) sidder placeret i bakteriers cellemembran ud fra stoffets struktur og polaritetsforhold. Inddrag figur 2. 

En cellemembran består af to leaflets. Hver leaflet har en indre hydrofob-del og en ydre hydrofil-del. De to leaflets er organiseret således at lipiderne sidder sammen så deres hydrofobe ”haler” vender ind mod hinanden, og de hydrofile ”hoveder” vender ud mod solventet.

LPS er også delt op i en hydrofil-del og en hydrofob-del, som det kan ses på nedenstående tegning. Her er den hydrofile del markeret med rød og den hydrofobe del er markeret med gul.

Den hydrofile del består af forskellige sakkarider og den hydrofobe del består af fedtsyrederivater.

LPS’ hydrofobe del vender altså ind mod c...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind