Opgave 4. Downs syndrom

Indhold

1.

Redegør for, hvordan der kan opstå fejl i meiosen, der kan resultere i Downs syndrom. Inddrag figur 1. 

I profase 1 af meiosen parres de homologe kromosomer, som hver består af to søsterkromatider. Her kan der ske en overkrydsning, som kan resulterer i at genomisk materiale udveksles mellem kromosomerne i den 1. meiotiske deling.

I den 1. meiotiske deling adskilles de to homologe kromosomer, og man får to haploide celler (haploide celler har kun et enkelt af hvert kromosomsæt).

I den 2. meiotiske deling separeres de to søsterkromatider, og dette resulterer i dannelsen af fire celler med et søsterkromatid i hver.

Fejlen som kan opstå i meiosen og resultere i Downs syndrome kaldes en non-disjunction. Når dette sker, adskilles enten de to homolo...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind