Opgave 2. Spildevandsrensning og methylenblåt

1.

Giv forslag til, hvorfor gennembobling med luft fremmer den biologiske rensning. 

Gennemstrømning med luft giver O2 til mikroorganismernes respiration.

I den biologiske rensning af spildevand nedbryder mikroorganismer organisk stof via deres respirationsproces til CO2, H2O samt energi. Til denne proces er ilt nødvendigt.

C_6H_{12}O_6+6\ O_2\ \rightarrow6\ {CO}_2+\ 6\ H_2O+Energi

Gennembobling med luft er derfor nødvendig, for at mikroorganismerne kan respirere og derved nedbryde organisk stof i spildevandet. Dette fremmer den biologiske rensning.

 

2.

Forklar, hvordan 100 mL af stamopløsningen på 1,00·10-2 M kan fremstilles. 

Først beregnes stofmængden af methylenblåt i stamopløsningen:

n=c·V

Hvor:

  • c=1,00\cdot 10^{-2} M
  • V=100\ mL=0,1\ L

n=\ 1,00·10^{-2} M\cdot 0,1 L=1\cdot10^{-3} mol

Herefter omregnes stofmængden til gram:

m=n·M

Hvor:

  • M=319,85\ \frac{g}{mol}

m=1\cdot 10^{-3} mol\cdot 319,85\ g/mol=0,32\ g

For at lave 100 mL stamopløsning med en koncentration af methylenblåt på 1,00\cdot 10^{-2} M skal der af...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind