Bioteknologi A STX - 21. maj 2014

Her kan du få hjælp til opgaverne fra eksamen i Bioteknologi A på STX. Studienets eksempelbesvarelse besvarer de opgaver, som blev stillet i eksamenssættet fra onsdag den 21. maj 2014.

Her kan du se et uddrag af Studienets besvarelse af opgave 1.2 om botulinum neurotoksin:

Analysér resultaterne vist på gelen i figur 2a. 

På gelen i figur 2.a ses adskillelsen af DNA fra forskellige C. botulinum bakterier efter opformering ved hjælp af PCR med primere specifikke for botulinum neurotoksin type A, B, E og F. Det vil sige, at kun DNA’et fra generne som koder for disse neurotoksin-typer ses i gelen.  Størrelsen af DNA’et aflæses ved hjælp af størrelsesmarkøren i bane 1.

DNA’et i bane 2 har en størrelse, der ligger lidt under markøren på 1030 bp. Det tyder derfor på, at bakterien analyseret i denne bane har genet for neurotoksin type A, som har en størrelse på 782 bp (ses i figur 2.b).

I bane 3 har DNA’et i gelen en størrelse, der ligger mellem markørerne på 150 bp og på 300 bp, hvilket passer på, at denne bakterie har genet for neurotoksin type B, som har en størrelse på 205 bp.

I bane 4 ses tre bånd. Det ene bånd har en størrelse, der ligger lige under markøren på 1030 bp svarende til genet for neurotoksin type A, som har en størrelse på 782 bp. Det næste bånd ligger lige over markøren på 515 bp og svarer derfor til genet for neurotoksin type F, som har en størrelse på 543 bp. Det tredje bånd har en størrelse, som ligger mellem markørerne på 150 bp og på 300 bp hvilket passer på genet for neurotoksin type B, som har en størrelse på 205 bp. Denne bakterie har altså generne for både neurotoksin type A, type F og type B.

I bane 5 ses der også tre bånd. Det ene bånd har en størrelse lige over markøren på 515 bp og svarer derfor til...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Bioteknologi A STX - 21. maj 2014

[1]
Bedømmelser
  • 21-11-2018
    Givet af 3.g'er på STX
    Måske en smule for korte svar.
    Tak for din feedback. Når vi på Studienet skriver vejledende besvarelser af eksamensopgaver, holder vi besvarelserne præcise og kortfattede, men dog fyldestgørende. Det betyder eksempelvis, at besvarelserne ikke indeholder ret meget baggrundsteori - kun de informationer, der er nødvendige for at besvare opgaverne. Vores besvarelser afspejler på den måde, at lærer og censor heller ikke ønsker at få gengivet teori fra lærebøgerne til den skriftlige eksamen i Bioteknologi. Her skal opgavebesvarelserne i stedet afspejle, at man forstår stoffet i pensum og kan bruge stoffet til at løse problemer i praksis. Hvis du gerne vil læse en gennemgang af det stof, der ligger til grund for besvarelserne af eksamenssættet, kan du bruge vores kompendier i Bioteknologi. Her kan du se en liste over alle vores kompendier til faget: https://www.studienet.dk/s/?category=174&type=62&q=bioteknologi
    Givet af: Studienet.dk redaktionen