Opgave 2. Cocain og benztropin

Indhold

1.

Skriv en figurtekst til figur 2.1, hvor det fremgår, hvad der sker i A, B, C og D.

Se, hvordan signaleringen sker over synapsen, i vores kompendium om nervesystemet.

A. Det præsynaptiske neurons endeknop indeholder vesikler med neurotransmitteren dopamin. Vesiklerne tømmes i synapsespalten, hvis et aktionspotentiale bevæger sig frem til endeknoppen gennem det præsynaptiske neuron.

B. Vesiklerne med dopamin frigives fra det præsynaptiske neuron til synapsespalten, efter et aktionspotentiale har nået neuronets endeknop. Dopamin binder til dopaminreceptorer på det postsynaptiske neuron, hvor dopamin igangsætter en signalering inde i neuronet.

C. Det præsynaptiske neuron indeholder dopamintransportere. Dopamintransportere er proteiner, der hurtigt genoptager dopamin fra synaps...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind