Opgave 1. Omsætning af ethanol i kroppen

Indhold

1.

Angiv enzymtype for enzymerne vist på figur 1.1. Begrund dit svar.

Både alkoholdehydrogenase og aldehyddehydrogenase tilhører enzymtypen, der kaldes for oxidoreduktaser. Oxidoreduktaser er enzymer, der katalyserer redoxredaktioner - og begge reaktioner i figur 1.1 er redoxreaktioner. I begge reaktioner oxideres et C-atom. På nedenstående figur har vi markeret, hvilket C-atom, der er tale om:

  

I ethanol har det pågældende C-atom et oxidationstrin på -1, og i ethanal er oxidationstrinnet blevet oxideret til +1 og i ethansyre er det blevet oxideret til +3.  

 

2.

Opskriv de mulige RNA-tripletter for aminosyrerne, vist i figur 1.2, og forklar hvilken type mutation, der sker hvis ADH-1 ændres til ADH-2.

ADH-1 har aminosyren arginin på plads 48 i peptidkæden. Disse tripletter koder for...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind