Opgave 4. Sukker gør gylle mere miljøvenlig

Indhold

1.

Forklar, hvad der sker med ligevægten vist i reaktion 1, når ammoniak fordamper til atmosfæren.

Når ammoniak fordamper til atmosfæren (’det ydre indgreb’), formindskes koncentrationen af ammoniak i ligevægten i (1). Ifølge Le Chateliers princip vil ligevægten forskydes mod højre for at gendanne noget ammoniak og dermed formindske virkningen af det ydre indgreb.

2.

Beregn andelen af ammoniak i gylle ved pH 7,2 og 25 °C.

Vi skal beregne ’andelen af ammoniak’ i gylle. Andelen af ammoniak skal opfattes således:

 

Andel \ af \ NH_3=\frac{[NH_3]}{[NH_3]\cdot[NH_4^+]}

 

Andelen af ammoniak er faktisk det samme som den såkaldte basebrøk. Basebrøken ser generelt således ud:

 

x_B=\frac{[Base]}{[Base]\cdot[Syre]}

 

I denne opgave ser basebrøken således ud:

 

x_B=\frac{[NH_3]}{[NH_3]\cdot[NH_4^+]}

 

Da vi kender pH, kan vi udregne pOH:

 

\begin{align*} pOH & =14-pH \\& =14-7,2 \\& =6,8 \end{align*}

 

Der findes en speciel udgave af pufferligningen, som man kan bruge her:

 

pOH=pK_B + \log\left (\frac{1-x_B}{x_B} \right)

 

Vi indsætter værdierne for pOH og pKB og løser ligningen med WordMats ligningslø...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind