Opgave 3. Ajoen og lungesygdommen primær ciliedyskinesi

Indhold

1.

Gør rede for, hvilken type isomeri, der forekommer i ajoen. Inddrag figur 1b.

Den type isomeri, der forekommer i ajoen, kaldes for cis-trans-isomeri. I A har vi trans-formen (H’erne sidder på hver sin side af C=C dobbeltbindingen), og i B ser vi cis-formen (H’erne sidder på samme side af C=C dobbeltbindingen). De vigtige steder af molekylerne (dér hvor cis-trans-isomerien findes) er indrammet på nedenstående figur:

2.

Analysér resultaterne, vist i figur 2, og vurdér ved hvilken temperatur, der kan udvindes mest ajoen.

Vi kan se, at de to isomerer af ajoen ligger ved Rf-værdierne 0,52 og 0,48. Hvis vi sammenligner temperaturerne 40 °C, 60 °C og 80 °C, kan vi se, at mængden af begge isomerer vokser med temperaturen (pletterne bliver kraftigere). Vi kan også se, at der dannes andre forbindelser. Ved 40 °C kan vi se én anden forbindelse (der er tre pletter i alt), og ved 60 °C og 80 °C kan vi se hele tre andre forbindelser (der er her fem pletter i alt). Da pletterne for de to isomerer er kraftigst ved 80 °C, må dette være den op...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind