Opgave 2. Smerte og smertelindring

1.

Forklar ved hjælp af figur 1, hvordan membranpotentialet påvirkes, når prostaglandiner binder sig til nervecellerne.

Membranpotentialet er normalt negativt, dvs. at der er flere negative ladninger inde i neuronet end uden for neuronet. Na+-ioner depolariserer derfor cellen.

Figur 1 viser, at bindingen af prostaglandin igangsætter en kaskadereaktion i neuronet, så Na+-kanaler åbner, og Na+-ioner lukkes ind i cellen. En nervecelle i hvile har et membranpotentiale på ca. -70 mV. Når Na+-ioner lukkes ind i neuronet, depolariseres cellen. Hvis membranpotentialet derved falder til under tærskelværdien på ca. -55 mV, igangsættes et aktionspotentiale i neuronet. Det betyder, at spændingsafhængige Na+-kanaler åbner, endnu flere Na+-ioner lukkes ind i cellen, og membranpotentialet hurtigt stiger til ca. +40 mV. Når membranpotentialet når denne værdi, aktiveres dog også cellens spændingsafhængige K+-kanaler. K+-ioner lukkes derved hurtigt ud af cellen, og membranpotentialet falder igen til -70 mV. De spændingsafhængige Na+- og K+-kanaler findes i de ra...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind