Analyser resultat af protein-gelelektroforese

Til den skriftlige eksamen i Biologi A er der indimellem en opgave, hvor du skal analysere resultatet af en protein-gelelektroforese.

Ved elektroforesen er de forskellige proteiner i en prøve blevet adskilt fra hinanden. Du skal ud fra elektroforesens resultat fastslå genotypen for den testperson, som prøven stammer fra. Herefter skal du evt. angive testpersonens fænotype ud fra genotypen.

Her i guiden gennemgår vi, hvordan du fastslår genotyper og fænotyper ud fra resultatet af en protein-gelelektroforese.

Inden du bruger guiden

Inden du kan fastslå en genotype ud fra resultatet af en protein-gelelektroforese, skal du forstå, hvad der sker under elektroforeseprocessen. Det kan du læse om på siden om protein-gelelektroforese i vores Kompendium til Biologi A og B.

Sådan bestemmer du genotyper vha. protein-gelelektrofore

...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind