Beskriv følgerne af en mutation

Næsten alle eksamenssæt i biologi indeholder en eller flere opgaver, hvor du skal forklare følgerne af en mutation.

En mutation er en vedvarende ændring i et gen. Genet koder for, hvordan et bestemt protein skal opbygges, og derfor får proteinet som regel en anderledes opbygning pga. mutationen. Derfor kan en mutation føre til en ændret fænotype hos en organisme – f.eks. en bestemt sygdom, resistens eller et anderledes udseende.

Opgaver af denne type handler derfor om at beskrive, hvordan en mutation fører til en ændret proteinstruktur eller en ændret fænotype.

Fastslå først, hvad opgaven spørger om

Der findes rigtig mange forskellige opgavetyper, der handler om konsekvensen af en mutation. Man kan dog opdele opgaverne i to overordnede kategorier:

Opgaver kan bede dig beskrive følgerne af en specifik mutation – dvs., hvor opgaveteksten giver dig en basesekvens eller en aminosyresekvens og viser dig, hvilken ændring i sekvensen der er sket ved mutationen. Hvis du skal løse en opgave af denne type, skal du bruge vejledningen i guidens næste afsnit.

Opgaverne kan også være af mere generel karakter. F.eks. kan du blive bedt om at forklare, hvorfor en mutation kan føre til en bestemt ændring i en organismes fænotype – uden du får nogen beskrivelse af mutationen. Her skal du komme med en mere overordnet forklaring af, hvorfor mutationer kan føre til en ændret fænotype. Hvis du skal løse sådan en opgave, skal du gå til afsnittet Hvis din opgavetekst ikke beskriver en specifik mutation.

Sådan beskriver du følgerne af en specifik mutation

Som vi beskrev ovenfor, kan opgaver om at beskrive følgerne af en mutation se ud på mange forskellige måder.

Ofte skal du f.eks. forklare, hvordan en bestemt mutation påvirker et bestemt proteins struktur.

Andre gange kan du blive spurgt, hvordan en bestemt ændring i aminosyrekæden kan føre til, at et protein fungerer anderledes i kroppen end normalt – dvs. en ændret fænotype.

Selv om eksamensopgaver om følgerne af en bestemt mutation varierer meget i deres udseende, handler opgaverne altid om at beskrive denne proces:

 

Figur 1. Processen, hv...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind