Opgaver med stamtræer

Stamtræer viser, hvordan genetisk bestemte egenskaber nedarves i en slægt. Der kan være tale om genetiske sygdomme eller andre arvelige træk. Du kan af et stamtræ se alle familiemedlemmernes forskellige fænotyper for egenskaben. Derfor er stamtræer ofte udgangspunktet i eksamensopgaver, hvor du skal analysere, hvordan en egenskab nedarves.

Du kan på de næste sider finde vejledninger til, hvordan du løser opgaver med stamtræer, når opgaverne handler om dominant/recessiv nedarvning.

Her kan du springe direkte til den vejledning, du skal bruge for at løse din opgave:

  1. Tegn stamtræ ud fra beskrivelse
  2. Bestem arvegang ud fra stamtræ eller beskrivelse
  3. Bestem genotyper for individer i stamtræ

Husk, at der findes andre former for nedarvning

Bemærk, at guiden handler om gener med dominant/recessiv nedarvning. Ved dominant/recessiv nedarvning bestemmes individernes fænotype udelukkende af den dominante allel i et genpar.

Der findes dog også eksamensopgaver, hvor du skal analysere stamtræer for gener med andre typer af arvegange.

Indimellem vil du få en opgave, hvor der findes mere end to forskellige fænotyper for et gen, der kun optræder med to forskellige alleler. Det kan f.eks. være, at et genpar bestemmer, om hver person i et stamtræ er enten rask, lidt syg eller meget syg. Her påvirker begge alleler i genparret fænotypen hos personerne. Hvis du sidder med sådan en opgave, skal du i stedet læse vores Eksamensguide om codominans og ufuldstændig dominans.

 ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind