Angiv fænotype ud fra genotype

Indimellem får du til eksamen en opgave om et gen, der optræder med dominante og recessive alleler. Her kender du fænotypen, hver allel for genet koder for. Samtidig angiver teksten, hvordan de forskellige allelers indbyrdes dominansforhold er. Herunder forklarer vi, hvordan du i sådan et tilfælde angiver en organismens fænotype ud fra dens genotype.

Inden du bruger guiden

Når du skal løse en opgave af denne type, bør du på forhånd vide, hvad der forstås ved begreberne genotype og fænotype samt dominante og recessive alleler. Du kan få den nødvendige baggrundsviden om emnerne på siden om genotyper, fænotyper og dominansforhold her.

Sådan løser du opgaven

Opgaveteksten giver dig altid en direkte beskrivelse af de forskellige alleler, der findes for genet. Hvis der kun findes to forskellige alleler for genet, er allelerne som regel navngivet med hhv. et stort og et lille bogstav. Det store bogstav er navnet på den dominante allel, og det lille bogstav er navnet på den recessive allel. Det ku...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind