Angiv mulige genotyper for en fænotype

Du skal i eksamensopgaver om genetik indimellem beskrive, hvilke genotyper en organisme med en bestemt fænotype potentielt kan have. Her skal du se nærmere på de forskellige alleler for det pågældende gen og fastslå de mulige genotyper ud fra allelernes indbyrdes dominansforhold. Her i guiden viser vi dig, hvordan du gør.

Inden du bruger guiden

Du bør vide, hvad der forstås ved begreberne genotyper og fænotyper samt dominante og recessive alleler, inden du bruger guiden herunder til at løse din opgave. På siden om genotyper, fænotyper og dominansforhold kan du læse mere om disse emner.

Sådan løser du opgaven

Når du skal bestemme en organismes genotype ud fra dens fænotype, er der ofte flere muli...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind