Beskriv sammenhæng mellem genotype og fænotype

Gensammensætningen hos en organisme bestemmer organismens fysiske opbygning og udseende. Gensammensætningen hos organismen kaldes genotypen, og organismens fysiske opbygning og udseende kaldes fænotypen. Du skal ofte arbejde med sammenhængen mellem organismers genotype og fænotype i eksamensopgaver i skriftlig Biologi A.

Denne guide forklarer, hvordan du løser opgaver om sammenhængen mellem genotype og fænotype, når der er tale om gener, der nedarves dominant/recessivt.

Du kan møde tre forskellige opgaver om denne sammenhæng til eksamen. Derfor har vi opdelt denne guide i tre dele:

  1. Angiv fænotype ud fra genotype
  2. Angiv mulige genotyper for en fænotype
  3. Forklar, hvorfor fænotypen ikke altid bestemmes af genotypen

Husk, at der findes andre former for nedarvning

Du kan kun bruge denne guide, hvis din opgave handler om et gen, der nedarves dominant/recessivt. Her bestemmer den mest dominante allel i genparret organismens fænotype.

Hvis du sidder med en opgave, hvor en organisme kan have en blanding af flere forskellige fænotyper, skal du i stedet læse vores Eksamensguide til opgaver om codominans og ufuldstændig dominans.

Skal du løse en opgave, hvor et genpar bestemmer, om et andet genpar kommer til udtryk, skal du bruge vores Eksamensguide til opgaver om epistasi....

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind