Afgør, om en organisme er homo- eller heterozygot

Hvis genet for en bestemt egenskab nedarves dominant/recessivt, kan man ikke umiddelbart se, om et individ er homozygot for den dominante allel eller heterozygot. En bestemt slags eksamensopgaver handler om, hvordan man kan fastslå genotypen hos sådan et individ. Det gør man ved hjælp af et krydsningsforsøg.

Du kan i opgaven blive spurgt, hvordan du vil påvise, om et individ er homozygot for den dominante allel eller heterozygot. 

Opgaven kan også bede dig om ved hjælpe af krydsningsforsøget at udpege et individ, der kan bruges til avl i en ren linje. En ren linje af individer har haft samme fænotype gennem flere generationer. Et avlsindivid i en ren linje er derfor homozygot for det gen, der bestemmer den ønskede fænotype hos individet. 

Inden du bruger guiden

Når du skal løse en opgave af denne type, skal du vide, hvordan man opstiller et krydsningsskema. Det kan du finde vejledning til i denne guide.

Sådan løser du opgaven

Når du skal løse en opgave af denne type, tager du udgangspunkt i et individ med...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind