Bestem afkoms mulige genotyper/fænotyper eller udspaltningsforhold (nedarvning af ét gen)

Du skal til den skriftlige eksamen i Biologi A meget ofte løse opgaver om, hvilke egenskaber, sygdomme eller gensammensætninger afkom kan arve fra deres forældre. Du skal dermed angive de mulige genotyper eller fænotyper hos afkommet, når du kender forældrenes genotyper eller fænotyper.

Samtidig skal du ofte angive sandsynligheden for, at afkom arver en bestemt genotype eller fænotype fra forældrene. Det kan f.eks. være risikoen for at arve en bestemt sygdom. Du kan også blive bedt om at angive det såkaldte udspaltningsforhold for krydsningen.

Du løser denne slags opgaver ved at opstille et såkaldt krydsningsskema. Her i guiden gennemgår vi først, hvordan du opstiller og udfylder et krydsningsskema for et gen med dominant/recessiv nedarvning. Dernæst forklarer vi, hvordan du af dit krydsningsskema aflæser afkommets mulige genotyper og fænotyper – og sandsynligheden for, at afkommet får en bestemt genotype eller fænotype.

Inden du bruger guiden

Inden du kan opstille et krydsningsskema, skal du vide, hvad man forstår ved begreberne dominante og recessive alleler samt genotyper og fænotyper for levende organismer. Du kan få al den nødvendige baggrundsviden om disse emner på siden om genotyper, fænotyper og dominant/...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind