Opgaver med krydsningsskemaer

I eksamensopgaver i Biologi skal du ofte arbejde med, hvordan gener og fysiske træk nedarves fra forældre til afkom. Andre gange skal du forklare, hvordan man ved hjælp af krydsninger kan sige noget om gensammensætningen hos individerne, som indgår i krydsningen.

Selv om disse opgaver kan se ud på mange forskellige måder, kan de alle løses ved hjælp af et såkaldt krydsningsskema. Herunder kan du se, hvilke opgavetyper du kan løse ved hjælp af krydsningsskemaer. På de kommende sider gennemgår vi, hvordan du løser hver enkelt opgavetype, når der er tale om gener med dominant/recessiv nedarvning.

Du kan løse disse opgaver ved hjælp af krydsningsskemaer

Opgaver med krydsningsskemaer kan handle om, hvilke gensammensætninger, fysiske træk eller arvelige sygdomme afkommet kan få, når man kender forældrenes genotype. Ofte skal du også beregne sandsynligheden for, at afkommet arver en bestemt egenskab eller sygdom fra forældrene. 

Krydsningsskemaer kan også bruges til at sige noget om gensammensætningen hos de individer, der indgår i krydsningen. F.eks. kan man ved en krydsning fastslå, om et individ er homozygot eller heterozygot for en bestemt egenskab. Det er eksempelvis nyttigt, hvis man vil fremavle en ren linje af organismer mht. en bestemt egenskab.

Endelig kan man se på det såkaldte udspaltningsforhold for en krydsning og derved fastslå, om to bestemte gener er koblede. Koblede gener er gener, som ligger tæt på hinanden på samme kromosom. Derfor fordeles koblede gener ikke uafhængigt af hinanden til kønsceller under meiosen.

Vi har opdelt guiden efter følgende opgavetyper:

  1. Bestem afkoms mulige genotyper/fænotyper eller udspaltningsforhold (nedarvning af ét gen)
  2. Bestem afkoms mulige genotyper/fænotyper eller udspaltningsforhold (nedarvning af flere gener)
  3. Afgør, om en organisme er homo- eller heterozygot
  4. Fremavl ren linje
  5. Undersøg, om to gener er koblede

I hver guide gennemgår vi, hvordan du løser opgavetypen for gener med dominant/recessiv nedarvning.

Husk, at der findes andre former for nedarvning

Bemærk, at guiden handler om gener med dominant/recessiv nedarvning. Her bestemmer den mest dominante allel i genparret organismens fænotype. Der findes dog også eksamensopgaver, hvor du skal opstille krydsningsskemaer for gener med andre typer af arvegange.

Hvis du sidder med en opgave, hvor en organisme kan have en blanding af flere forskellige fænotyper, skal du i stedet læse vores Eksamensguide til at opstille krydsningsskemaer ved codominans/ufuldstændig dominans.

Skal du løse en opgave om nedarvning, hvor et genpar bestemmer, om et andet genpar kommer til udtryk, skal du bruge vores Eksamensguide til at opstille krydsningsskemaer ved epistasi....

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind