Opgaver om dominant/recessiv nedarvning

Når du i en opgave skal arbejde med, hvordan gener kommer til udtryk eller nedarves hos levende organismer, vil opgaven i langt de fleste tilfælde handle om gener med dominant/recessiv nedarvning. 

Dominant/recessiv nedarvning indebærer, at kun den mest dominante allel i et genpar bestemmer, hvordan genet kommer til udtryk hos en organisme. Genets udtryk kaldes organismens fænotype.

Vi har på de kommende sider samlet alle Studienets guider til, hvordan du løser opgaver om dominant/recessiv nedarvning til den skriftlige eksamen i Biologi A. Inden du kan bruge guiderne, skal du forstå, hvad begrebet dominant/recessiv nedarvning dækker over. Du kan læse en kort og præcis gennemgang af emnet på siderne om genotyper, fænotyper og dominant/recessiv nedarvning i vores Kompendium til nedarvning.

Hvis du er i tvivl om, hvad man forstår ved et gen, bør du også læse siden om gener og kromosomer, inden du bruger guiderne på de følgende sider.

Husk, at der findes andre former for nedarvning

Dominant/recessiv nedarvning er den nedarvningstype, du kommer til at arbejde mest med i eksamensopgaver i Biologi A. Indimellem vil du dog støde på andre former for nedarvning i eksamensopgaver.

Du kan f.eks. sidde med en opgave, hvor et individ kan have en blanding af flere forskellige fænotyper, eller hvor heterozygote individer har en helt anden fænotype end homozygote individer. I sådan et tilfælde skal du bruge vores Eksamensguide til opgaver om codominans og ufuldstændig dominans....

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind