Opgaver om sammenhængen mellem DNA, mRNA og protein

Til den skriftlige eksamen i biologi skal du meget ofte oversætte en mRNA- eller DNA-sekvens til en aminosyrerække. Du kan også komme ud for at skulle angive en mulig mRNA- eller DNA-sekvens ud fra en kendt aminosyrekæde. Derfor bør du inden eksamen at have helt styr på, hvordan du oversætter en baserække til den tilsvarende aminosyrerække – og omvendt.

Du kan få brug for at oversætte mellem DNA, mRNA og aminosyrer i fire forskellige opgavetyper ved eksamen. Derfor er denne guide opdelt i fire dele:

  1. Angiv antal aminosyrer i et protein ud fra en DNA eller mRNA
  2. Omskriv mRNA til aminosyrer
  3. Omskriv DNA til aminosyrer
  4. Omskriv aminosyrer til mRNA eller DNA

Selv om eksamensopgaverne overordnet falder inden for en af disse kategorier, kan opgaverne i praksis se ud på ret forskellige måder. Derfor gennemgår vi i hver delguide først, hvordan du generelt løser hver af de fire opgavetyper. Derefter løser vi en række eksempler på opgaver, som de kan se ud til eksamen. På den måde kan du se, hvordan opgaverne kan variere, og hvad du i hvert enkelt tilfælde skal være særligt opmærksom på....

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind