Opgaver om DNA-gelelektroforese

Biologi A + Biotek A.

DNA-gelelektroforese indebærer, at man adskiller forskellige DNA-segmenter fra hinanden efter størrelse. Du møder meget ofte opgaver om DNA-gelelektroforese til den skriftlige eksamen i Biologi A eller Bioteknologi A.

Hvilke opgaver involverer DNA-gelelektroforese?

DNA-gelelektroforese er et redskab, der bruges i mange forskellige procedurer inden for genteknologi. Herunder kan du se en liste over de genteknologiske metoder med DNA-gelelektroforese, du kan møde opgaver om i Biologi eller Bioteknologi.

Genotypebestemmelse

De mest almindelige opgaver om DNA-gelelektroforese handler om at bestemme genotyper ud fra resultatet af en gelelektroforese. Læs denne guide, hvis du vil have hjælp til at løse en opgave af denne type:

Restriktionsanalyse

Ved en restriktionsanalyse undersøger man, hvor mange gange et bestemt restriktionsenzym klipper en DNA-sekvens over. Metoden kan indimellem bruges til at diagnosticere genetiske sygdomme, hvor den almindelige allel og sygdomsallelen er lige store. Før i tiden opstillede man også DNA-profiler ved restriktionsanalyse. I denne guide gennemgår vi, hvordan du aflæser resultatet af en restriktionsanalyse: