Beskriv sammenhæng mellem genotype og fænotype ved codominans/ufuldstændig dominans

Du vil til den skriftlige eksamen i Biologi A ofte få en opgave, hvor du skal bestemme genotypen for et individ ud fra individets fænotype. Som regel handler opgaven om et gen, der nedarves dominant/recessivt. Her kommer kun den dominante allel til udtryk i fænotypen.

I visse opgaver vil du dog se gener med en anden form for nedarvning. Hvis du ser på en egenskab, hvor begge alleler i et genpar påvirker fænotypen, er der tale om enten codominant eller ufuldstændigt dominant nedarvning.

Her i guiden kan du se, hvordan du beskriver sammenhængen mellem et individs genotype og fænotype, når din opgave handler om et gen med codominant eller ufuldstændigt dominant nedarvning. Som du vil se, indeholder opgaver af denne type enten en beskrivelse eller et stamtræ, der viser nedarvningen. Fremgangsmåden er i begge tilfælde den samme.

Inden du bruger guiden

Inden du bruger guiden, er det en fordel, at du har en grundlæggende viden om, hvad der forstås ved codominant og ufuldstændigt dominant nedarvning. Du bør også vide, hvordan disse nedarvningstyper adskiller sig fra dominant/recessiv nedarvning.

Hvis du skal bestemme arvegang ud fra et stamtræ, skal du desuden vide, hvordan stamtræer er opbygge...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind