Forklar, at en egenskab nedarves codominant/ufuldstændigt dominant

Du bliver i eksamensopgaver meget ofte bedt om at bestemme arvegangen for en bestemt egenskab. Som regel er der tale om en egenskab med dominant/recessiv nedarvning. Her kommer kun den dominante allel til udtryk i fænotypen.

Indimellem vil du dog opleve, at begge alleler i et genpar kommer til udtryk i fænotypen ved nedarvning af et bestemt gen. I sådan et tilfælde er der tale om enten codominant eller ufuldstændigt dominant nedarvning.

Du kan bruge denne guide til at løse eksamensopgaver, hvor du skal forklare, at en egenskab nedarves enten codominant eller ufuldstændigt dominant.

Inden du bruger guiden

Inden du bruger guiden, bør du vide, hvad der forstås ved codominant og ufuldstændigt dominant nedarvning. Du bør også vide, hvordan disse nedarvningstyper adskiller sig fra dominant/recessiv nedarvning. På siden om ufuldstændig dominans, codominans og epistasi kan du læse en kort og præcis beskrivelse af, hvad hhv. codominant og ufuldstændigt dominant nedarvning indebærer.

Sådan genkender du codominant/ufuldstændigt dominant nedarvning

Når du i en eksamensopgave skal bestemme arvegangen for en egenskab, giver opgaveteksten dig enten et stamtræ eller en beskrivelse af fænotypen hos nogle...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind