Opgaver om codominans og ufuldstændig dominans

Du skal ofte bestemme arvegangen for en bestemt egenskab til den skriftlige eksamen i Biologi A. Som regel er der tale om en egenskab, der nedarves dominant/recessivt. Dominant/recessiv nedarvning er kendetegnet ved, at kun den dominante allel kommer til udtryk i fænotypen.

Men nogle gange er der til eksamen opgaver om gener, der ikke har en dominant/recessiv arvegang. Du kan komme ud for, at en egenskab nedarves på en måde, hvor afkommet kan få en form for mindre kraftig version af en af forældrenes fænotyper. Det kan f.eks. være, at afkommet arver en mild grad af en genetisk sygdom, som også findes i en svær version. Der er også tilfælde, hvor afkommet får helt anderledes fænotype end nogen af forældrenes. I sådanne tilfælde taler man om gener med indbyrdes ufuldstændig dominans eller codominans.

Eksamensopgaver om gener med codominant eller ufuldstændig dominant nedarvning har som regel helt samme opbygning som opgaver, hvor gener nedarves dominant/recessivt. Du kan f.eks. blive bedt om at analysere stamtræer eller opstille krydsningsskemaer for gener, der nedarves codominant eller ufuldstændig dominant. 

Vi har inddelt guiden her i følgende dele, som kommer omkring alle opgavetyper med codominant/ufuldstændigt dominant nedarvning:

  1. Forklar, at en egenskab nedarves codominant/ufuldstændigt dominant
  2. Beskriv sammenhængen mellem genotype og fænotype ved codominans/ufuldstændig dominans
  3. Fremavl ren linje ved codominans/ufuldstændig dominans
  4. Opstil krydsningsskema og angiv udspaltningsforhold ved codominans/ufuldstændig dominans
  5. Bestem genotyper ud fra et stamtræ ved codominans/ufuldstændig dominans

På de følgende sider får du vejledning til, hvordan du løser hver opgavetype til eksamen.

Hvis egenskaben bestemmes af mere end ét gen

Opgaver med codominans eller ufuldstændig dominans beskæftiger sig altid med egenskaber bestemt af kun ét gen. ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind