Beskriv proteinsyntesen hos eukaryote celler

I denne guide kan du se, hvordan du løser opgaver, hvor du skal beskrive proteinsyntesen hos eukaryote celler (dvs. celler, som har en cellekerne).

Opgavetyper

Opgaver om proteinsyntesen i eukaryote celler kan variere en del i deres udseende. Indimellem skal du beskrive hele processen – andre gange skal du fokusere på dele af processen eller forklare funktionen af bestemte organeller eller molekyler, som indgår. 

Fælles for alle opgaverne er, at de handler om to processer: transkription og translation. Ved transkription oversættes DNA til mRNA i cellekernen. Ved translation bevæger mRNA sig ud af cellekernen og oversættes til protein vha. ribosomer i cytoplasma. Figur 1 opridser disse to overordnede trin i proteinsyntesen.

Figur 1. Proteinsyntesen består af to processer: transkriptionen og translationen. Ved transkriptionen oversættes DNA til mRNA, og ved translationen oversættes mRNA til protein.

 

Herunder har vi indsat en kort opsummering af trinene i processen, som du kan tage udgangspunkt i, hvis du skal beskrive proteinsyntesen i en eksamensopgave. Hvis du bruger denne tekst som kladde, får du hverken for meget eller for lidt information med i din besvarelse.

Husk, at du skal tilpasse opsummeringen, så den passer til netop den eksamensopgave, du sidder med – og husk, at du kan finde en mere detaljeret gennemgang af proteinsyntesen i vores kompendium om proteinsyntesen.

Opsummering: Sådan foregår proteinsyntesen hos eukaryote celler

Protein dannes ved proteinsyntese i celler. DNA-strengene omkring genet for proteinet adskilles, og enzymet RNA-polymerase bevæger sig hen ad skabelonstrengen og påsætter komplementære nukleotider en efter en. Derved dannes en præ-mRNA-streng, som er komplementær til skabelonstrengen, men har samme nukleotidsammensætning som den kodende streng – dog med undtagelse af, at basen thymin i DNA er erstattet med basen uracil i RNA. Efterfølgende fjernes ikke-kodende dele af RNA-strengen, der kaldes introns, vha. spliceosomer.

Dernæst bevæger det en...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind