Beskriv proteinsyntesen

Når du skal løse opgaver om proteinsyntesen, skal du beskrive, hvordan information lagret i DNA aflæses og oversættes til protein.

Du kan i en opgave af denne type blive bedt om at beskrive proteinsyntesen hos bakterier (som ikke har en cellekerne) eller proteinsyntesen hos eukaryote celler (dvs. celler, som har en cellekerne).

Proteinsyntesen foregår ikke helt på samme måde i de to celletyper. Derfor er denne guide opdelt i to dele:

  1. Beskriv proteinsyntesen hos eukaryote celler
  2. Beskriv proteinsyntesen hos bakterier

I de to delguider finder du en beskrivelse af, hvordan proteinsyntesen finder sted i hver celletype. Til sidst i hver delguide får du eksempler på, hvordan opgaver om proteinsyntesen hos hhv. eukaryote celler og bakterier kan se ud til eksamen. Samtidig viser vi, hvordan opgaverne løses.

 ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind