Genetik og genteknologi

I dette kapitel kan du se, hvordan du løser de fleste opgaver om genetik til den skriftlige eksamen i Biologi A.

Genetik handler om, hvordan informationer i organismers arvemateriale, DNA, oversættes til protein. Proteinet styrer derefter, hvordan organismen ser ud og fungerer. Derfor indeholder DNA alle "instruktionerne" til, hvordan en organisme skal opbygges. Du skal i opgaver om genetik meget ofte arbejde med denne sammenhæng mellem koden i DNA og organismers udseende og funktion – også kaldet sammenhængen mellem organismers genotype og fænotype.

Samtidig beskæftiger genetikken sig med, hvordan DNA går i arv fra forældre til afkom. Derfor kan du i dette kapitel se, hvordan du opstiller krydsningsskemaer og stamtræer, som man bruger til at analysere arvelige egenskaber på tværs af generationer.

Kapitlet handler også om, hvordan mutationer skaber nye genetisk variation hos organismer. Du kan i kapitlets guider om mutationer få vejledning til, hvordan du beskriver forskellige mutationstyper og de følger, mutationerne har for levende organismer.

Endelig udnytter man genetik i mange forskellige teknologiske sammenhænge. F.eks. kan man bestemme opbygningen af et gen ved DNA-sekventering, eller man kan danne organismer med nye gensammensætninger ved gensplejsning. Derfor handler en del af kapitlets guider om genteknologi. Her kan du se, hvilke genteknologiske metoder og processer du skal kunne beskrive til den skriftlige eksamen i Biologi A.

Inden du bruger de enkelte guider her i kapitlet, kan du få brug for en grundlæggende viden om forskellige emner inden for genetik. Du kan læse om genetik og genteknologi her og få et overskueligt overblik over den viden, du behøver, når du skal løse opgaver om emnerne til eksamen.

 ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind