Beskriv, hvordan den genetiske variation i en population øges

Eksamensopgaver om populationsgenetik handler indimellem om, hvordan man kan øge den genetiske variation i en population. Denne guide viser dig, hvilke muligheder du kan foreslå, når den genetiske variation i en population skal øges. Samtidig forklarer guiden dig, hvad du skal være opmærksom på ved de forskellige metoder. Endelig får du tre eksempler på, hvordan du kan løse denne opgavetype til den skriftlige eksamen i Biologi A.…

...

Sådan øges den genetiske variation

Den genetiske variation i en population øges, når der kommer individer udefra ind i populationen. Det skyldes, at populationer, der har været fysisk adskilt fra hinanden i et stykke tid, har udviklet sig i forskellige retninger og derfor har forskellige allelsammensætninger i deres genpulje.

Individer kan i praksis komme ind i en ny population på to måder: ved…

...

Eksamenslignende eksempel 1

Diskuter muligheden for at øge den genetiske variation hos kronhjorte i Danmark ved at introducere individer fra centraleuropæiske hjortepopulationer til den danske bestand.

Fremgangsmåde
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Besvarelse
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

...

Eksamenslignende eksempel 2

På Sydfyn bliver landmænd tilskyndet til at dyrke levende hegn omkring deres marker. Det vurderes, at hegnene kan øge den genetiske variation i små populationer af bl.a. hasselmus i området. Forklar, hvordan det kan være tilfældet.

Fremgangsmåde
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Besvarelse
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

...

Eksamenslignende eksempel 3

Indimellem bliver nye arter indført i Danmark ved et uheld. F.eks. er den iberiske skovsnegl, som ofte kaldes ”dræbersneglen”, kommet til Danmark ved import af landbrugsprodukter fra Sydeuropa. Sneglen trives godt i Danmarks fugtige klima, og derfor har den siden indførslen formeret sig kraftigt herhjemme. Vurder, hvilken evolutionær betydning det kan have, hvis danske arter af skovsnegle får tilført genetisk materiale fra iberisk skovsnegl. 

Fremgangsmåde
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Besvarelse
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind