Opgaver om slægtskabsanalyse

Slægtskab mellem forskellige arter (eller populationer) er et emne, der indimellem optræder i eksamensopgaver i Biologi. Opgaverne handler om at sammenligne DNA-sekvenser på tværs af arterne og vurdere arternes slægtskab.

Opgaver om slægtskabsanalyser involverer normalt to forskellige elementer: en afstandsmatrice og et fylogenetisk stamtræ.

  • Afstandsmatricer viser antallet af forskelle i DNA-sekvenserne hos de arter eller populationer, der indgår i undersøgelsen. Antallet af forskelle er udtryk for, hvor tæt arterne eller populationerne er beslægtet med hinanden.
  • Et fylogenetisk stamtræ illustrerer slægtskabet mellem alle de arter eller populationer, der indgår i undersøgelsen. Man kan tegne et fylogenetisk stamtræ ud fra tallene i en afstandsmatrice.

Du på de næste sider læse, hvordan du opstiller og analyserer afstandsmatricer og fylogenetiske træer ud fra DNA-data i en opgavetekst:

  1. Opgaver med afstandsmatricer
  2. Opgaver med fylogenetiske stamtræer

Hvis du vil vide mere om teorien bag slægtskabsanalyser, og hvordan fylogenetiske stamtræer er opbygget, kan du læse Studienets kompendium om bioinformatik.