Beskriv, hvorfor en art har et bestemt træk

I opgaver til den skriftlige eksamen i Biologi A skal du indimellem se på et træk hos en art/organisme og komme med forslag til, hvorfor arten har dette træk. Her handler det om at beskrive, hvorfor trækket giver organismen en fordel i miljøet.

Her i guiden gennemgår vi, hvordan du løser opgaver af denne type. …

...

Vurder, hvorfor trækket øger overlevelseschancen

I denne opgavetype skal du komme med bud på, hvorfor en organisme har et bestemt træk. Trækket kan være en egenskab ved organismens fysiologi, dvs. dens opbygning eller udseende, men der kan også være tale om en bestemt adfærd, en måde at danne eller nedbryde bestemte stoffer på osv.

Når du skal løse sådan en opgave, skal du huske på, at arten altid har opnået trækket gennem evolution. Det betyder, a…

...

Eksamenslignende eksempel 1

Frøene af planten guldregn indeholder giftstoffet cytisin, som hæmmer åndedrættet. Forklar, hvorfor det kan være en evolutionær fordel for planten at sætte giftige frø.

Fremgangsmåde
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Besvarelse
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

...

Eksamenslignende eksempel 2

I Nordamerika findes der to udbredte rævearter: Rød ræv, som har en rød pelsfarve, og polarræv, som har en hvid pelsfarve om vinteren og en brunlig pelsfarve om sommeren. Kortet herunder viser udbredelsen af de to arter. Kom med en mulig forklaring på, hvorfor fordelingen af de to arter ser ud som på kortet.

Figure by Mapsopensource.com / CC BY 3.0.

Fremgangsmåde
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Besvarelse
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

...

Eksamenslignende eksempel 3

Ærteplanter lever i symbiose med bakterien Rhizobium, som findes i knolde i plantens rødder. Disse bakterier kan fiksere frit nitrogen fra atmosfæren, som planten derefter kan udnytte i sin vækst. Hvis der er mange NO3--ioner til stede i jorden, nedsættes denne nitrogenfiksering dog. Kom med en mulig forklaring på, at det er tilfældet.

Fremgangsmåde
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Besvarelse
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

...

Eksamenslignende eksempel 4

I en å i Midtjylland ønsker man at øge ørredpopulationens størrelse. Derfor udsættes et større antal ørreder fra et dambrug i åen. Efter to år viser en genetisk undersøgelse dog, at der næsten udelukkende er efterkommere af den oprindelige ørredpopulation til stede i åen. Forklar, hvorfor det kan skyldes, at den oprindelige ørredpopulation har en evolutionær fordel i åen.

Fremgangsmåde
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Besvarelse
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind