Beskriv naturlig selektion, tilpasning til miljø og evolution

I næsten alle eksamenssæt i skriftlig Biologi A er der opgaver om naturlig selektion, tilpasning og evolution. Disse begreber er tæt forbundet og indbyrdes afhængige af hinanden. Du vil derfor sjældent møde opgaver, hvor emnerne kan skilles fra hinanden. I stedet skal du som regel beskrive forskellige sammenhænge mellem begreberne.

Opgavetyper

På de næste sider finder du Studienets guide til opgaver om konkurrence, naturlig selektion, tilpasning og evolution. Vi har opdelt guiden i to overordnede kategorier efter opgaver, som ofte bliver givet til eksamen:

  1. Beskriv, hvorfor en art har et bestemt træk
  2. Forklar, hvordan et træk er udviklet ved naturlig selektion

Da naturlig selektion, tilpasning og evolution er tæt forbundet, vil du dog se, at der er et vist overlap mellem emnerne i de to delguider. Derfor er det en god ide at have styr på begreberne og deres indbyrdes sammenhæng, når du løser eksamensopgaver af denne type. På siden om naturlig selektion her får du den viden, du skal bruge om emnerne.

Samtidig er det en god ide, at du øver dig på at løse opgaver om emnerne, så du får en fornemmelse for opgavernes varierende udformning. Vi har her i guiden medtaget mange forskelligartede eksempler på opgaver om naturlig selektion, tilpasning og evolution, som du kan bruge i din eksamenstræning....

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind