Beregn genotypefrekvens

Sådan beregner du genotypefrekvenser

Når du skal beregne genotypefrekvenser i en opgave, ser du altid på et gen, som optræder med én dominant og én recessiv allel. Du kender samtidig allelfrekvensen for den ene eller begge alleler. Allelfrekvenserne er evt. givet i form af en procentsats (f.eks. 15 % af allelerne i en population). I så fald skal du som det første omregne informationen til et decimaltal. F.eks. svarer 15 % til 0,15.

Hvis kun den ene allelfrekvens er givet i opgaveteksten, beregner du frekvensen af den anden allel. Vi kan f.eks. kalde den dominante allel A og den recessive allel a. Du beregner allelfrekvenserne vha. denne sammenhæng:

p + q = 1

hvor p er frekvensen af den dominante allel A, og q er frekvensen af den recessive allel a.

Nu har du frekvensen af begge alleler. Du beregner nu hver af de tre genotypefrekvenser ud fra Hardy-Weinberg-loven. Loven siger: 

p2 er frekvensen af genotypen AA

2pq er frekvensen af genotypen Aa

q2 er frekvensen af genotypen aa

Herunder kan du se to eksempler på, hvordan metoden bruges i praksis. Hvis du vil vide mere om Hardy-Weinberg-loven, kan du læse vores kompendium om Hardy-Weinberg-loven.

Eksamenslignende eksempel 1

En bestemt type blodmangel opstår, ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind