Opgaver med Hardy-Weinberg-loven

Du skal måske beregne en allelfrekvens eller en genotypefrekvens for et gen hos en population til den skriftlige eksamen i Biologi A. Du kan også blive bedt om at forklare, hvorfor en population ikke er i Hardy-Weinberg-ligevægt.

Du løser disse opgaver vha. Hardy-Weinberg-loven. Denne guide viser dig, hvordan du løser alle eksamensopgaver om Hardy-Weinberg-loven.

Opgavetyper

Du kan støde på tre forskellige slags eksamensopgaver om Hardy-Weinberg-loven. Denne guide er derfor opdelt i tre dele:

  1. Giv grunde til, at en population ikke er i Hardy-Weinberg-ligevægt
  2. Beregn genotypefrekvens
  3. Beregn allelfrekvens

Klik på linkene for at springe til hver delguide. Sammen med hver guide får du en række konkrete eksempler på, hvordan du løser opgaver om Hardy-Weinberg-loven til eksamen.

Her kan du se et uddrag af en af vores træningsopgaver og beskrivelsen af, hvordan du løser opgaven:

Eksamenslignende eksempel 2

En snegleart optræder med allelerne S og s for et bestemt gen. Den dominante allel S koder for brun farve på huset, mens den recessive allel s koder for gul farve. De forventede genotypefrekvenser for de tre mulige genotyper er beregnet til f(SS) = 0,49, f(Ss) = 0,42 og f(ss) = 0,09.

På en mørk muldjord har man indsamlet en stikprøve på 100 snegle og ud fra denne vurderet populationens faktiske genotypefrekvenser. Her er resultaterne f(SS) = 0,50, f(Ss) = 0,49 og f(ss) = 0,01. Kom med mulige forklaringer på, hvorfor de målte genotypefrekvenser afviger fra de beregnede genotypefrekvenser.

Fremgangsmåde

Her kan vi se, at den forventede genotypefrekvens i populationen ikke stemmer overens med den faktiske målte genotypefrekvens. Derfor ved vi, at populationen ikke er i Hardy-Weinberg-ligevægt. Vi ved, at det kan skyldes, at...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind