Evolution og populationsgenetik

Nogle opgaver til den skriftlige eksamen i Biologi A handler om, hvordan arter eller populationer udvikler sig genetisk over tid. Dette emne inden for biologien kaldes populationsgenetik.

Populationsgenetik handler eksempelvis om, hvordan der optræder en vis mængde genetisk variation hos alle arter. Du bliver til eksamen ofte spurgt, hvilken betydning denne variation har for f.eks. artens evne til at overleve eller tilpasse sig til et skiftende miljø. Du skal også kunne beskrive, hvordan naturlig selektion i populationer fører til udvikling af arter – evolution

Naturlig selektion er en af grundene til, at en populations gensammensætning sjældent er konstant lang tid af gangen. Du skal til den skriftlige eksamen ofte beregne, om allel- eller genotypefrekvenserne hos en population ændrer sig over tid. Det gør du ved hjælp af den såkaldte Hardy-Weinberg-lov.

Endelig skal du i opgaver inden for evolutionsbiologien indimellem udføre såkaldte slægtskabsanalyser. Her skal du se på stamtræer eller skemaer, der viser antallet af forskelle i det samme gen hos to forskellige arter. Ud fra disse oplysninger skal du bestemme, hvordan arterne er beslægtet med hinanden.

Dette er nogle af de opgavetyper, du kan støde på inden for emnerne evolution og populationsgenetik. Klik i menuen til venstre for at springe til den opgavetype, du gerne vil have hjælp til at løse....

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind