Opgaver om proteiners opbygning

Du skal til eksamen i biologi meget ofte løse en opgave, hvor du skal beskrive, hvordan protein er opbygget. Sådan en opgave handler oftest om, hvordan de grundlæggende byggesten i proteiner, aminosyrer, tilsammen danner større strukturer. Denne guide hjælper dig med at løse to typiske opgaver om proteiners opbygning:

  1. Beskriv proteins struktur
  2. Tegn/beskriv peptiders opbygning

Du skal bruge guidens første del, hvis du skal beskrive, hvordan proteiner er opbygget. Opgaver som disse indebærer at forklare, hvordan kæder af aminosyrer folder sig til større strukturer.

Guidens anden del handler om, hvordan aminosyrer binder sig til hinanden med peptidbindinger, så der dannes peptider. Du skal bruge denne delguide, hvis du skal forklare, hvordan aminosyrer danner bindinger, eller du skal tegne strukturformlen for et peptid.

Inden du bruger guiden

Du kan i Studienets kompendium om proteiner læse en gennemgang af de fire strukturelle niveauer, man beskriver proteiners opbygning på. Inden du bruger guiden på de næste par sider, er det en god ide, at du har læst denne baggrundstekst.

Du kan bruge denne guide til at løse opgaver, som udelukkende handler om at beskrive proteiners opbygning. Hvis du skal forklare, hvordan proteiner funktionelt indgår i levende organismer, skal du i stedet benytte vores guide om [proteiners funktion]. Skal du beskrive, hvordan en mutation påvirker et proteins str...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind