Forberedelsestiden

Til eksamen i mundtlig Biologi C har du 24 minutter til at forberede, hvordan du præsenterer din opgave, og hvordan du inddrager alle de udleverede bilag i din præsentation. Husk, at præsentationen højst må vare 10 minutter.

Sådan bruger du forberedelsestiden

Lad os sige, at du har trukket eksamensopgaven om vandløb og vandløbsundersøgelser, som vi også har brugt som eksempel på de foregående sider i denne eksamensguide.

Tema: Vandløb og vandløbsundersøgelser

Du skal holde et kort oplæg om vandløb og vandløbsundersøgelser med udgangspunkt i vedlagte bilagsmateriale. Du skal bl.a. forklare, hvad der karakteriserer vandløbet som økosystem. Du skal også beskrive, hvordan man vurderer kvaliteten af et vandløb. I oplægget skal du inddrage øvelsen "Vandløbsundersøgelse af Gudenåen".

Trækkes eksemplet ovenfor til eksamen, vil følgende bilagsmateriale blive udleveret:

  1. Figurmateriale, der v...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind