Eksaminationen

Nu er du klar til at præsentere din opgave til den mundtlige eksamen i Biologi C. Husk, at du har 10 minutter.

Opsummer emnet

Start med at lægge din disposition og dine bilag på bordet foran dig.

Inden du går i gang med at præsentere, anbefaler vi, at du begynder med kort at fortælle, hvad du vil komme ind på i din præsentation.

”Jeg vil redegøre for, hvad der kendetegner vandløbet som økosystem, og hvordan vandløb er opdelt i forskellige zoner. Dernæst gennemgår jeg, hvad der kendetegner hver zone i vandløbet. Til sidst vil jeg forklare, hvordan man bestemmer vandløbs kvalitet vha. et makroindeks.”

På den måde giver du lærer og censor et godt førstehåndsindtryk, og de bliver klar over, hvor du vil hen i din præsentation.

Peg og fortæl

Når du gennemgår noget, der er understøttet af bilagene, så peg altid på det relevante sted på figuren. Du behøver ikke vende bilagene over mod lærer og censor. De kender bilagene så godt, at de sagtens kan følge med, selvom bilagene ”vender på hovedet”.

Samtale mellem dig, lærer og censor

Når du har præsenteret din opgave, fortsætter ek...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind