Biologi i udvikling

Her finder du noter til en del af stoffet i bogen "Biologi i udvikling - B-niveau". Klik her, hvis du leder efter noter til "Biologi i udvikling - C-niveau".

Linkene i indholdsfortegnelsen herunder sender dig videre til vores egne Biologi B-noter om hvert enkelt emne. Bemærk, at nogle af emnerne ligger uden for almindeligt pensum i Biologi B. Linkene sender dig i så fald videre til vores noter til Biologi A.

Nogle af indholdsfortegnelsens punkter har tilknyttet mouseover-bokse i stedet for links. Her er tale om emner, som vi delvist dækker i vores noter. Læs mouseover-boksene for at se, hvilke noter vi har om emnet, og hvor du finder noterne.

Afsnit, som ikke er knyttet sammen med vores egne noter, er emner uden for kernestoffet, som vi ikke dækker i vores notesamling.

Indhold

 1. Hormoner
  1. Forskellige typer signalering
  2. Hypofysens hormoner
  3. Hormonel styring af søvnen
  4. Hormonernes cellulære virkning
 2. Nervesystemet
  1. Nervecellens opbygning
  2. Blod-hjernebarrieren
  3. Nerveimpulsen
  4. Synapsen
  5. Opbygningen af nervesystemet
  6. Hjernens opbygning
  7. Energidrik og koffein
  8. Nikotin
 3. Immunsystemet
  1. Kampen mod infektionssygdomme
  2. Evolutions rolle - fra hiv til zika
  3. Immunforsvaret
  4. Virus - en primitiv form for liv
  5. Antistoffers opbygning
  6. Gener koder for antistoffer
  7. Antistoffer som test-værktøj
  8. Vaccination
  9. Hiv og aids
 4. Anvendt bioteknologi
  1. Befolkningsvækst og fødevareproduktion
  2. Produktionsorganismer
  3. Domestivering og forædling
  4. Gensplejsning
  5. Udvalgte afgrøder og deres anvendelse
  6. Fordele og ulemper ved GMO
  7. CRISPR/Cas9 - et præcist genteknologisk redigeringsværktøj
 5. Mikrobiologi
  1. Mikrobiologi - et historisk overblik
  2. Der er bakterier alle vegne
  3. Identifikation af bakterier
  4. Mikrobiel vækst
  5. Industriel anvendelse af mikroorganismer
 6. Overdrevenes økologi
  1. Fotosyntese
  2. Stivelse, cellulose og lignocellulose
  3. Respiration
  4. Energistrømme i økosystemet
  5. Nedbryderne og stofkredsløb
  6. Populationsstørrelse
  7. Overdrevstyper
  8. Pleje af overdrev
  9. Opbygning af planter
  10. Optagelse af næringssalte og vand
  11. Overdrevsplanternes tilpasning
  12. Dyrene på overdrevet