Biologi i fokus

Her finder du noter til en del af stoffet i bogen "Biologi i fokus". Linkene i indholdsfortegnelsen sender dig videre til vores egne noter om hvert enkelt emne. Bemærk, at nogle af emnerne ligger uden for almindeligt pensum i Biologi B. Linkene sender dig i så fald videre til vores noter til Biologi A.

Nogle af indholdsfortegnelsens punkter har tilknyttet mouseover-bokse i stedet for links. Her er tale om emner, som vi delvist dækker i vores noter. Læs mouseover-boksene for at se, hvilke noter vi har om emnet, og hvor du finder noterne.

Afsnit, som ikke er knyttet sammen med vores egne noter, er emner uden for kernestoffet, som vi ikke dækker i vores notesamling.

Indhold

 1. Celler
  1. Prokaryote og eukaryote celler
  2. Cellers opbygning
  3. Cellemembran
  4. Faktaside: Mere om cellemembranprocesser
  5. Cellevæg
  6. DNA og organeller
  7. Celledeling
  8. Faktaside: Mitosen og meiosens enkelte trin
  9. Livsformer
 2. Energi til arbejdet
  1. Faktaside: Skeletmuskler
  2. Kulhydrater
  3. Blodglukose og glykæmisk indeks
  4. Faktaside: Fordøjelsen
  5. Fedtstoffer
  6. Energistofskiftet
  7. Faktaside: Glykolysens delprocesser
 3. Nerver - kroppens signalveje
  1. Nervesystemets opdeling
  2. Nervecellers opbygning
  3. Nervecellers iongennemtrængelighed
  4. Nerveimpulsen
  5. Faktaside: Myelinisering og saltatorisk ledning
  6. Transmitterstoffer
  7. Fremmende og hæmmende synapser
  8. Depression
  9. Forskel på kvinder og mænd
 4. Hormoner - kroppens signalveje
  1. Kommunikation mellem kroppens celler
  2. Regulering af kroppens hormonproduktion
  3. Hormonernes virkning på målcellerne
  4. Faktaside: Menstruationscyklus
 5. Proteiner - struktur og funktion
  1. Proteinets opbygning
  2. Enzymer
  3. Faktaside: Proteiners struktur og strukturniveauer
  4. Faktaside: Inhibitorer og enzymregulering
 6. DNA - livets opskrift
  1. DNA-molekylets byggesten
  2. DNA-kopiering og celledelinger
  3. Proteinsyntese
  4. Faktaside: Genregulering
  5. Genmutationer
  6. Det centrale dogme vakler
  7. Faktaside: Menneskets arvemasse og HUGO
 7. Genteknologi i praksis
  1. Det perfekte barn
  2. Kromosomanalyser
  3. Faktaside: Cystisk fibrose
  4. Ægsortering
  5. Donorbørn
  6. Designerbørn
  7. DNA-profilanalyse
  8. Gensplejsning
 8. Evolution, arv og miljø
  1. Variation, mutation og selektion
  2. Faktaside: Formering og genetisk variation hos bakterier
  3. Livets opståen
  4. Liv uden og med ilt
  5. Eukaryote organismer
  6. Faktaside: Udvikling af planter
  7. Udviklingen af arter
  8. Faktaside: Undersøgelse af beslægtethed
  9. Evolution og arv
  10. Mendels arvelove
  11. Faktaside: Mitokondriel nedarvning
  12. Mutationer
 9. Naturen i grundtræk
  1. Planternes opbygning
  2. Planternes formering
  3. Fotosyntese
  4. Faktaside: Fotosyntesens lys- og mørkeprocesser
  5. Planternes respiration
  6. Næringsstoffer
  7. Energi og produktion
  8. Faktaside: Måling af primærproduktion
  9. Stofkredsløb
 10. Skovene i Danmark
  1. Dyr og planter i skoven
  2. Skovenes sundhed