Eksaminationen

Nu er du klar til at præsentere din opgave til den mundtlige eksamen i Biologi B. Husk, at du har 10 minutter.

Opsummer emnet

Start med at lægge din disposition og dine bilag på bordet foran dig.

Inden du går i gang med at præsentere, anbefaler vi, at du begynder med kort at fortælle, hvad du vil komme ind på i din præsentation.

”Først vil jeg kort redegøre for, hvad der kendetegner vandløbet som økosystem, og jeg vil forklare, hvordan mennesker påvirker Danmarks vandløb. I den forbindelse vil jeg inddrag artiklen om udretning af vandløb. Undervejs vil jeg inddrage rapporten "Vandløbsundersøgelse af Gudenåen"...”

På den måde giver du lærer og censor et godt førstehåndsindtryk, og de bliver klar over, hvor du vil hen i din præsentation.

Peg og fortæl

Når du gennemgår noget, der er understøttet af bilagene, så peg altid på det rele...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind