Når du kender opgaverne

Din lærer fortæller dig på forhånd, hvornår eksamensopgaverne i mundtlig Biologi B er tilgængelige på f.eks. skolens hjemmeside. Din lærer offentliggør opgaverne i relativt god tid inden eksamen – typisk ca. fem dage inden.

Husk at stille de relevante spørgsmål

Når opgaverne er tilgængelige, er det en god ide, at du med det samme læser dem igennem og ser, om du har nogen spørgsmål til din lærer omkring opgavernes udformning. Så kan din lærer nå at besvare eventuelle spørgsmål, inden du begynder at arbejde mere i dybden med opgaverne.

I opgaverne indgår typisk taksonomiske nøgleord som "gør rede for", "analysér", "diskutér" mv. Sørg for, at du er sikker på, hvad hvert enkelt af disse ord dækker over, inden du begynder at arbejde med opgaverne. På den måde er du sikker på, at du vinkler hver opgave rigtigt.

Opstil en disposition til hver opgave

Nu kender du de opgaver, du kan komme op i til eksamen. Vi anbefaler, at du til hver opgave opstiller en kort disposition over:

  • Det centrale faglige stof, som opgaven handler om.
  • Hvilke rapporter/eksperimentelt arbejde du har lavet (herunder hvad det centrale i rapporten har været – f.eks. indsamlingsmetode eller behandling af data).

I næste afsnit kan du se et eksempel på, hvordan en disposition kan se ud.

Når du laver dispositionerne, kan du tage udgangspunkt i dine noter fra undervisningen, din lærebog og evt. udleverede kopiblade/noter fra din lærer. Du kan også bruge Studienets kompendier til Biologi. Her får du en overskuelig gennemgang af alle de emner, der er en del af dit kernestof.

Det er en rigtig god ide at gå sammen med en klassekammerat, når du forbereder dig på opgaverne, da det er godt at få diskuteret opgaverne igennem – så lærer og husker du stoffet bedre.

Eksempel på en disposition

Herunder kan du se et eksempel på en disposition i stikordsform. Dispositionen viser, hvilke emner det kan være en god ide at komme omkring for en bestemt opgave. Dispositionen viser også, hvilken rækkefølge du vil gennemgå stoffet i under din præsentation, hvis du trækker spø...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind